บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ คือสิ่งดีงามขององค์การสุขภาพไทย

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เรียกได้ว่าคือสิ่งดีงามแห่ง วงการสุขภาพไทยเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ วงการสาธารณสุขของประเทศไทยเลยทีเดียว ที่มีการจัดตั้งแพทย์อาสาสมัครเข้าไปยังจุดเหล่านี้ และมีการให้บริการตรวจแบบเคลื่อนที่ ที่สามารถเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มเสี่ยงของโรคระบาดโดยยกตัวอย่างง่ายๆ ก็ช่วงโควิด-19 ที่ทางเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกกัน มากที่สุดในการเข้าไปตรวจและเรียกได้ว่ากระชับพื้นที่…

View Details